Een belangrijk misverstand betreft de huisarts.

Veel misverstanden over eigen risico

03 Oktober 2015Perry van Dijk

Er leven nog veel misverstanden over het eigen risico in de zorgverzekering. Een gevolg hiervan kan zijn dat mensen langer wachten om naar de huisarts of het ziekenhuis te gaan. Dat blijkt uit een onderzoek van TNS NIPO in opdracht van zorgverzekeraar VGZ.
Een belangrijk misverstand betreft de huisarts. Een bezoek aan de huisarts valt niet onder het eigen risico. Het kost dus niets om naar de huisarts te gaan. Toch denkt een derde van de verzekerden dat je wél een eigen risico betaalt bij de huisarts. Twintig procent van de ondervraagden zegt dit jaar weleens zorg te hebben gemeden of uitgesteld. Dit betrof vooral huisartsenbezoek. De helft gaf als reden dat het teveel geld kost dan wel dat ze het eigen risico willen uitsparen.

Spoedeisende hulp


Spoedeisende hulp in het ziekenhuis valt wél onder het eigen risico, en is bovendien relatief duur. Het kost minimaal €175. Het blijkt dat 39% van de ondervraagden ten onrechte meent dat spoedeisende hulp en ambulancevervoer niet onder het eigen risico valt.

Bron: www.vgz.nl

Reacties