Rijnstate krijgt opnieuw het keurmerk 'seniorvriendelijk ziekenhuis'.

ijnstate opnieuw seniorvriendelijk ziekenhuis

07-09-2015 
Rijnstate krijgt opnieuw het keurmerk 'seniorvriendelijk ziekenhuis'. De gezamenlijke ouderenbonden (met als trekker de Unie KBO) hebben dit vandaag bekend gemaakt. Rijnstate behoort hiermee tot een selecte groep van ziekenhuizen die het keurmerk wederom heeft gehaald. 55 van de 120 ziekenhuislocaties hebben dit jaar het keurmerk ontvangen. 

Wat houdt het keurmerk in

De gezamenlijke ouderenbonden hebben in 2011 het initiatief genomen om een keurmerk te ontwikkelen voor ziekenhuizen die de organisatie van de zorg hebben aangepast aan de wensen en behoeften van kwetsbare ouderen. Ziekenhuizen die deze zorg goed op orde hebben, konden voor het eerst in 2013 hiervoor een keurmerk behalen. Om het keurmerk te krijgen, moet het ziekenhuis voldoen aan 15 kwaliteitsaspecten. Deze zijn onderverdeeld in drie categorieën: de inhoud en de processen van zorg, het beleid, en de fysieke omgeving. Op alle 15 punten scoort Rijnstate wederom goed tot zeer goed. In 2013 was de aanwezigheid van een team geriatrie een absolute voorwaarde. Dit jaar heeft ook meegewogen of het ziekenhuis goede afspraken heeft gemaakt over het ontslag uit het ziekenhuis en de nazorg. 
Een verpleegkundige met een patiënt in Rijnstate Zevenaar.
Een verpleegkundige met een patiënt in Rijnstate Zevenaar.


Ouderenzorg in Rijnstate

Om de zorg voor ouderen te verbeteren, is Rijnstate in 2012 gestart met het programma ‘BeterOuder’. Dit houdt in dat we gespecialiseerde ouderenzorg bieden. Zo worden alle patiënten die 70 jaar of ouder zijn, gescreend op kwetsbaarheid om te voorkomen dat zij er tijdens een ziekenhuisopname functioneel op achteruitgaan. Verder hebben we een speciale afdeling voor ouderen die hun heup hebben gebroken en een apart spreekuur voor ouderen die kanker hebben. Een speciaal consultteam palliatieve zorg ondersteunt patiënten met een beperkte levensverwachting. Alle verpleegkundigen van de verpleegafdelingen zijn bijgeschoold in de zorg voor kwetsbare ouderen. Het programma ‘BeterOuder’ heeft vorig jaar haar werkzaamheden voortgezet in de speciaal hiervoor opgerichte ziekenhuiscommissie ‘BeterOuder’. Deze commissie waarborgt dat de zorg voor ouderen binnen Rijnstate blijvend gestimuleerd en verbeterd wordt.

Meer weten over BeterOuder in Rijnstate? Kijk dan op www.rijnstate.nl/beterouder

Reacties