Hoeveel vermogen is belast?


Hoeveel vermogen is belast?

Vraag van de week
Ik heb wat meer spaargeld dan de vrijstelling en vraag me af hoe dit nu belast is. Ik weet dat er drie schijven zijn, maar werkt dat hetzelfde als bij de inkomsten in box 1? 
De heffing in box 3 is sinds dit jaar anders dan de voorgaande jaren. Tot 2017 was er een fictief rendement van 4 procent over het vermogen boven de vrijstelling in box 3. Over het fictief rendement betaalde u vervolgens 30 procent belasting. De effectieve heffing was toen 1,2 procent over het vermogen boven de vrijstelling.
 
Vanaf 2017 zijn er drie schijven: tot € 100.000, tussen € 100.000 en 1 miljoen en de derde schijf van 1 miljoen en meer. Vervolgens maakt de Belastingdienst een onderscheid tussen sparen en beleggen. In de eerste schijf is over 67 procent een fictief spaarrendement van 1,63 procent en over 33 procent een fictief beleggingsrendement van 5,39 procent van toepassing. In de tweede schijf rekent de Belastingdienst over 21 procent een spaarrendement van 1,63 procent en over 79 procent een fictief beleggingsrendement van 5,39 procent. In de derde schijf is er alleen een fictief beleggingsrendement van 5,39 procent. Over het fictief rendement is er weer 30 procent belasting verschuldigd. In de praktijk is daarmee de heffing in de eerste schijf: 0,86 procent, in de tweede schijf 1,38 procent en in de derde schijf 1,62 procent.
 
In de eerste € 100.000 is ook de vrijstelling opgenomen van € 25.000 in 2017. Hebt u een vermogen van € 110.000, dan is in 2017 € 25.000 vrij en dus € 85.000 belast. Van dit bedrag is € 75.000 belast in de eerste schijf en € 10.000 in de tweede.
 
Zou u een fiscaal partner hebben en € 110.000, dan is er twee maal € 25.000 vrij en € 60.000 belast in de eerste schijf. Doet u beide apart aangifte, dan houdt de belastingdienst bij het opstellen van  de aanslag rekening met het vermogen en vrijstelling van de andere partner.
 
De verwachting is dat het fictieve spaarrendement in 2018 afneemt naar 0,36 procent; vooral kleine spaarders hebben daar een voordeel bij van enkele tientjes tot een paar honderd euro per jaar.
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.

Reacties

Populaire posts van deze blog