De hoofddoelstellingen van de voedselbanken.

Onze missie 
Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.
Onze visie 
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
De kernwaarden 
De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:
  • We werken uitsluitend met vrijwilligers
  • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
  • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
  • We zijn transparant in onze verantwoording
De hoofddoelstellingen 
De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen:
Het beleidsplan van de voedselbanken treft u hier.
Reacties

Populaire posts van deze blog