Lager loon door ziekte, geen lagere WW

Lager loon door ziekte, geen lagere WW

Wie na ziekte wordt ontslagen mag daarvoor niet worden gestraft met een lagere WW-uitkering, zo heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald. Met deze uitspraak repareert het CRvB een fout in de wet, meldt de Volkskrant.

De CRvB is de hoogste rechter op het gebied van sociale zekerheid. Volgens de raad heeft uitkeringsinstantie UWV ten onrechte de WW-uitkering verlaagd van een vrouw, die zich hierover had beklaagd. Het UWV moet het verdiende loon van de vrouw opnieuw berekenen, op basis van het loon dat ze vóór haar ziekte verdiende. Met deze herstelt de CRvB een fout in de regelgeving, die in 2015 ontstond bij een aanpassing van de berekening van de WW-uitkering. Daarvan werden zieke werknemers de dupe. Zij vielen soms terug op een inkomen van 49 procent van het loon dat ze ontvingen voordat ze ziek waren, in plaats van de normale 70 procent van het laatstverdiende loon dat de norm is voor WW.

Bezwaar maken loont

De CRvB deed medio juli uitspraak in de zaak die een vrouw tegen het UWV had aangespannen. Wegens langdurige ziekte had zij, voordat zij werkloos werd, zeven maanden niet haar volledige loon uitgekeerd van haar werkgever. Eenmaal terug op haar werk werd dat weliswaar hersteld maar een half jaar later volgde ontslag. Bij de berekening van haar WW ging het UWV uit van het totale loon dat zij in het laatste jaar voor haar ontslag verdiende, waaronder dus de zeven maanden beduidend lager loon wegens ziekteverzuim. Dat laatste had het UWV dus niet mogen doen, oordeelt de Centrale Raad van Beroep. Het UWV had voor de berekening het normale loon als uitgangspunt moeten nemen, als ware zij niet ziek geweest en niet door haar werkgever gekort.

Reacties

Populaire posts van deze blog