Een verzekerde mag ervan uitgaan dat de informatie op het polisblad juist en volledig is.


Polisblad doorslaggevend

Als op het polisblad van een verzekering staat dat het eigen risico is afgekocht, terwijl in de polisvoorwaarden staat dat er bij bepaalde schade wél een eigen risico is, dan kan een verzekerde zich op het polisblad beroepen. Hij hoeft dan geen eigen risico te betalen. 
Dat blijkt uit een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid. Een verzekerde liet zijn telefoon vallen. De reparatiekosten bedroegen honderdtwintig euro. De man claimde dit bedrag bij zijn inboedelverzekering, die de claim afwees omdat er voor telefoons een eigen risico voor val- en stootschade is van 250 euro. Via zijn rechtsbijstandverzekering diende de man een klacht in tegen de afwijzing, maar dat bracht de verzekeraar niet op andere gedachten.

Schadeservice

Bij de Geschillencommissie wees de man erop dat hij een inboedelverzekering had zonder eigen risico en dat op het polisblad staat vermeld dat het eigen risico is afgekocht. Hij was dus onaangenaam verrast dat de verzekering een eigen risico hanteerde. De verzekeraar wees op de polisvoorwaarden, waarin het eigen risico staat vermeld. Een verzekerde mag volgens de verzekeraar niet alleen afgaan op het polisblad, maar moet ook de polisvoorwaarden lezen. Bovendien had hij dan gelezen dat hij zijn telefoon gratis kon laten herstellen via de schadeservice van de verzekeraar.
De Geschillencommissie koos de kant van de verzekerde: een verzekerde mag ervan uitgaan dat de informatie op het polisblad juist en volledig is. Als daar staat dat het eigen risico is afgekocht, dan mag je erop rekenen dat er geen eigen risico is verschuldigd. De verzekering moet daarom de reparatiekosten van honderdtwintig euro vergoeden.

Reacties

Populaire posts van deze blog