Schrijft uw broer zich bij u in om zo inwoner van Nederland te blijven, dan.........


Mijn broer wil een postadres

Vraag van de week
Mijn broer die in Griekenland woont, wil bij mij een postadres vestigen. Ik ontvang dan zijn eventuele post van de overheid zoals zijn belastingaangifte. Heeft dat gevolgen voor mij?
Dat kan zeker gevolgen hebben. Schrijft uw broer zich bij u in om zo inwoner van Nederland te blijven, dan bouwt hij - als hij nog niet AOW-gerechtigd is - nog steeds AOW-recht op en betaalt hij ook belasting in Nederland. Dit is natuurlijk fijn voor hem. Voor u en voor hem zijn er echter nog meer gevolgen. Het postadres kan onder meer gevolgen hebben voor uw (en zijn) AOW, huurtoeslag of huurverhoging.
Doordat uw broer bij u  op het adres is ingeschreven bij de gemeente denkt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dat u samenwoont en kort zij uw AOW door deze om te zetten van een alleenstaande-AOW in een gehuwde-AOW; dit kost u en uw broer beiden  € 360 bruto per maand kost. Hebben u of uw broer een ABP-pensioen dan wordt dat door het ‘samenwonen’ ook het pensioen gekort. Bent u geen alleenstaande, maar gehuwd (of al samenwonend), dan verandert er niets in de AOW of pensioen totdat u (of uw partner) alleen komt te staan. Het inkomen van uw broer kan daarnaast gevolgen hebben voor de hoogte van uw huurtoeslag omdat uw broer als medebewoner meetelt bij de bepaling van het huishoudinkomen. Daarnaast telt zijn inkomen mee voor de inkomensafhankelijke huurverhoging, maar daar hebt u als AOW’er sinds dit jaar geen last meer van.
Bron: plusonline

Reacties

Populaire posts van deze blog