Medicijnen zelf betalen, kan men gedeeltelijk opvoeren bij......

Medicijnen als aftrekpost?

Vraag van de week

04 September 2015Nico van Scheijndel

Ik heb gehoord dat als je je medicijnen zelf betaalt, je die kosten als aftrekpost mag opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting. Klopt dat?

Dat klopt gedeeltelijk. De kosten van medicijnen waarvoor u moet bijbetalen of die door de arts zijn voorgeschreven, maar die uw zorgverzekering niet vergoedt, mag u als aftrekpost opvoeren. Echter, medicijnen die binnen het vergoedingspakket van uw zorgverzekering vallen, maar die u toch zelf betaalt, mag u niet aftrekken.

De drempel
Dit is zo omdat u ze vergoed had kunnen krijgen en ze dus niet daadwerkelijk op u ‘drukken’ als last. Een andere punt dat een rol speelt, is de drempel. Om kosten in aftrek te kunnen brengen moeten de drempel overschrijden. Tot een inkomen van € 7.525 is deze drempel € 127. Bij een inkomen tussen de € 7525 en € 39.975  bedraagt deze drempel1,75 procent van het verzamelinkomen en bij een inkomen boven de € 39.975 is de drempel € 659, plus 5,75 procent van het inkomen boven de € 39.975.

Verzamelinkomen
Bij een verzamelinkomen van bruto € 20.000 is de drempel € 350. Maakt u voor 300 aan medicijnkosten, dan mag u dit vermenigvuldigen maal 2,13 (tot een inkomen van maximaal € 33.857). De aftrekpost is dan € 289. Omdat u maar 18,6 procent belasting betaalt, is uw voordeel € 54. Netto hebben de door u betaalde medicijnen dus € 246 gekost.

Wanneer naast de medicijnen nog andere aftrekposten hebt, zoals reiskosten doktersbezoek of een dieet, is het zeker zinvol om de door u betaalde medicijnen (waarvan de kosten die op u ‘drukken’) mee te nemen.

Reacties