Terwijl de economie opkrabbelt, blijft 2016 een mager jaar voor mensen zonder betaald werk.

MUG houdt je wakker!

Miljoenennota 2016: Bijstand blijft gelijk

Prinsjesdag 2015Prinsjesdag is geweest en de overheidsbegroting voor 2016 is bekend. Terwijl de economie opkrabbelt, blijft 2016 een mager jaar voor mensen zonder betaald werk.  
Afgelopen maand presenteerde de regering de Miljoenennota 2016; het huishoudboekje van de overheid voor het komende jaar. Belangrijke maatregel daarin: het verlagen van de lasten op arbeid. De inkomstenbelasting gaat omlaag voor midden- en hogere inkomens. En mensen met laagbetaald werk krijgen extra korting op hun inkomstenbelasting via een verhoging van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
Bijna iedereen met betaald werk gaat er maandelijks tientallen euro’s op vooruit
Hoewel andere belastingen omhoog gaan en bijvoorbeeld het verplicht eigen risico in de zorg weer stijgt (een tientje erbij naar € 385,- per jaar), gaan bijna alle werkenden er tientallen euro’s per maand op vooruit. Daarnaast verhoogt de overheid de kinderopvangtoeslag, een extra meevaller van enkele tientjes per maand, waar waarschijnlijk vooral middeninkomens van zullen profiteren.
Mensen met een uitkering of een pensioen gaan er in de meeste gevallen nauwelijks op vooruit en soms zelfs fors op achteruit.
Maar wie niet in loondienst werkt of succes heeft als zzp’er kan een inkomenstijging wel vergeten. Mensen met een uitkering of een pensioen gaan er in de meeste gevallen nauwelijks op vooruit en soms zelfs fors op achteruit. Om de gevolgen van de verschillende maatregelen iets duidelijker te maken staan op de pagina hiernaast vier fictieve huishoudens, met een globale berekening van de veranderingen in hun inkomsten en uitgaven.
Twee groepen hebben we niet uitgelicht, die er niettemin flink op achteruitgaan: gepensioneerden met een zakcentje en mensen die aangewezen zijn op huishoudelijke hulp. Pensionado’s met een flink aanvullend pensioen (rond de € 2.000,- per maand) leveren tientallen euro’s in omdat hun pensioen niet meestijgt met de inflatie en de zorgpremie. Ook ouderen met spaargeld gaan er op achteruit nu de ouderentoeslag vervalt. Daardoor betalen ze meer belasting over hun spaargeld en verliezen sneller het recht op toeslagen.
Mensen die zijn aangewezen op huishoudelijke hulp leveren het meeste in. Zij gaan er tussen de € 50,- en € 175,- per maand op achteruit.
Mensen met een beperking, die zijn aangewezen op huishoudelijke hulp gaan nog meer inleveren. Zij gaan er tussen de € 50,- en € 175,- per maand op achteruit doordat gemeenten de tegemoetkoming voor de inhuur van huishoudelijke hulp in 2016 verder afbouwen.
‘Het is belangrijk dat iedereen het herstel gaat voelen, zodat mensen weer met groeiend optimisme naar de toekomst durven kijken’, sprak de koning in ‘zijn’ Troonrede. Voor mensen zonder baan of met een beperking kan dat herstel nog wel even duren.
Marcia, alleenstaand met kind en een bruto jaarinkomen van € 20.000,-
Totaal besteedbaar maandinkomen in 2015: € 2.206,-Marcia verdient de kost als fulltime schoonmaker. Ze heeft een kind van 11 jaar. Dankzij de belastingverlaging op loonkosten wordt haar nettoloon iets hoger. Marcia gaat er in 2016 € 84,- op vooruit, na verrekening van alle plussen en minnen:
Maandelijkse inkomsten in 2016 gaan € 117,- omhoog
Verandering netto loon + € 89,-
Verandering heffingskortingen + € 14,-
Verandering kinderbijslag + € 1,-
Verandering kindgebonden budget + € 2,-
Verandering zorgtoeslag + € 6,-
Verandering huurtoeslag + € 5,-
Maandelijkse uitgaven in 2016 gaan € 33,- omhoog
Verandering ziektekostenpremies + € 7,-
Eigen risico ziektekostenverzekering + € 0,-
Verandering overige uitgaven + € 26,-
Gepensioneerd paar Wim en Ria, bruto jaarinkomen van € 22.900,-
Totaal besteedbaar maandinkomen in 2015: € 1.910,-Wim en Ria zijn een gepensioneerd echtpaar zonder aanvullend pensioen. Ze zijn goed van gezondheid. Als dat volgend jaar zo blijft (en er geen andere ingrijpende financieele gebeurtenissen plaatsvinden dat jaar), gaan Wim en Ria er in 2016 maandelijks € 7,- op vooruit.
Maandelijkse inkomsten in 2016 gaan € 42,- omhoog
Verandering netto AOW + € 27,-
Verandering huurtoeslag + € 5,-
Verandering zorgtoeslag + € 10,-
Maandelijkse uitgaven in 2016 gaan € 35,- omhoog
Verandering ziektekostenpremies + € 14,-
Eigen risico ziektekostenverzekering + € 0,-
Verandering overige uitgaven + € 21,-
David, alleenstaand in de bijstand, bruto jaarinkomen van € 14.700,-
Totaal besteedbaar maandinkomen 2015: € 1.214,-David komt sinds de crisis moeilijk aan de bak. Volgend jaar blijft het moeilijk om een baantje te vinden; er komen iets meer banen in Nederland maar ook meer baanzoekers. Als David ook volgend jaar in de bijstand zit gaat hij er precies€ 0,- op vooruit, net als bijna iedere andere bijstandsgerechtigde.
Maandelijkse inkomsten in 2016 gaan € 21,- omhoog
Verandering bijstand + € 12,-
Verandering zorgtoeslag + € 6,-
Verandering huurtoeslag + € 3,-
Maandelijkse uitgaven in 2016 gaan € 21,- omhoog
Verandering ziektekostenpremies + € 7,-
Eigen risico ziektekostenverzekering + € 0,-
Verandering overige uitgaven + € 14,-
Alleenstaande zzp’er Mark, met een bruto jaarinkomen van € 20.000,-
Totaal besteedbaar inkomen 2015, per maand: € 1.534,-Mark werkt als zzp’er in de bouw, is alleenstaand en heeft geen kinderen. Ondanks veel Haagse discussie over de fiscale positie van zzp’ers verandert er voorlopig weinig voor hen. Als Mark in 2016 precies hetzelfde aantal uren werkt voor hetzelfde tarief als in 2015 gaat hij er maandelijks € 75,- op vooruit.
Maandelijkse inkomsten in 2016 gaan € 100,- omhoog
Verandering heffingskortingen + € 89,-
Verandering zorgtoeslag + € 6,-
Verandering huurtoeslag + € 5,-
Maandelijkse uitgaven in 2016 gaan € 25,- omhoog
Verandering ziektekostenpremies + € 7,-
Eigen risico ziektekostenverzekering + € 0,-
Verandering overige uitgaven + € 18,-
Voor het overzicht is gebruik gemaakt van berekeningen van het Nibud. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Tekst Willem Don  Beeld Pejo

Reacties

Populaire posts van deze blog