MUG houdt je wakker!

‘55-plus minder vrijblijvend helpen’

Het kabinet moet de werkloosheid onder 55-plussers minder vrijblijvend aanpakken, vindt Annet de Lange, lector Human Resource Management aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen.
De werkloosheid in ons land onder 55-65 jarigen loopt in hoog tempo op, gemiddeld met zo’n dertig procent. De cijfers tonen aan ‘dat het huidige beleid om ouderen duurzaam inzetbaar te houden niet werkt’, aldus De Lange, wier aanbevelingen zijn opgenomen in een advies van BA&O (organisatie van arbeids- en organisatieprofessionals), dat onlangs aan minister Ascher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is aangeboden.
De Lange vindt dat het kabinet weliswaar zègt dat ze de werkloosheid onder ouderen wil aanpakken, maar dat het vooral bij woorden blijft. ‘Het kabinet zegt dat het thema aandacht heeft, maar een samenhangende aanpak en actieve prikkels ontbreken. Die zijn nodig, omdat anders werkgevers al snel kiezen voor het aantrekken en behouden van jonge(re) medewerkers.’ Ouderen die hun baan verliezen maken weinig kans op nieuw werk. Als ze al een nieuwe baan krijgen, dan gaat het meestal om tijdelijke contracten.
De Lange draagt diverse oplossingen aan. Zo stelt ze voor om werkgevers die 55-plussers in dienst hebben financieel te compenseren. ‘Nu wordt vaak gezegd dat ze te duur zijn en daarom salaris moeten inleveren.’ Dat motiveert hen niet om door te werken en roept bij werkgevers het beeld op dat het in dienst nemen van ouderen geen rendabele investering is.’
Ook vindt ze dat ouderen meer kansen verdienen om zich te professionaliseren in hun huidige functie, of om makkelijker van beroep te veranderen. Dat hoeft niet tot een hogere beloning te leiden, zegt ze er geruststellend bij. Dat je van meer betekenis kunt zijn voor een organisatie vinden veel ouderen al voldoende. Ook de werkgevers krijgt er veel voor terug. Ervaringen in Scandinavié, maar in Nederland, laten zien dat oudere werknemers vaak zeer betrokken en resultaatgericht zijn.
Tot slot raadt De Lange werkgevers aan om meer te investeren in activiteiten om werknemers, oud èn jong, fit, vitaal en flexibel te houden.
Volgens haar kan Nederland een voorbeeld nemen aan IJsland, waar de regering een flexibeler ontslagrecht heeft weten te combineren met een door de overheid gestimuleerde banenmarkt en werkzekerheid. Ook is ze voorstander van cao’s die verschillende sectoren overspannen. Op die manier zouden veel beter afspraken zijn te maken die de langdurige participatie van ouderen op de arbeidsmarkt stimuleren.

Reacties