Meer eigen risico en lagere vergoeding

04 Oktober 2015Perry van Dijk

Rechtsbijstandsverzekeringen berekenen hogere eigen risico’s en keren lagere vergoedingen uit, vergeleken met een jaar geleden. De oorzaak hiervan is de vrije advocatenkeuze.
Dit blijkt uit het Special Item van MoneyView. Door de vrije advocatenkeuze mogen verzekerden altijd op kosten van hun rechtsbijstandverzekering een advocaat inschakelen in een gerechtelijke of administratieve procedure. Dit leidt tot hogere kosten voor de verzekeraars en dat vangen ze niet op door de premie te verhogen maar door het eigen risico te verhogen en de vergoeding te verlagen. De onderzoekers van MoneyView constateren dat veertig procent van de rechtsbijstandverzekeringen een hoger eigen risico van 250 euro heeft als een verzekerde een advocaat wil inschakelen in een procedure waarvoor dit niet verplicht is. Bij bijna de helft van de verzekeringen is geen eigen risico voor het inschakelen van een advocaat.

Vergoeding

Er zijn forse verschillen in de vergoeding voor een advocaat. Ruim een derde van de verzekeringen vergoedt vijf keer zoveel advocatenkosten als een advocaat verplicht is. Met andere woorden, in een procedure waarbij een advocaat niet verplicht is en de verzekerde zelf kiest voor het inschakelen van een advocaat, bedraagt de vergoeding van de kosten slechts twintig procent van de standaard maximum vergoeding. Uitzonderingen zijn Klaverblad, SRK (uitvoerder voor onder andere Aegon en Nationale Nederlanden) en SRM (Polis Direct). Zij kennen geen beperking voor de kosten van een zelfgekozen advocaat.

Bron: MoneyView

Reacties